Co nabízíme:

- profesionální antikorozní ochranu ocelových konstrukcí a jejich dílů, ocelových nádob a nádrží včetně nerezových, betonových konstrukcí proti vlhku, ochranu do vyšších teplot, ochranné transparentní nátěry, ochranu pro styk s potravinami a pitnou vodou, ochranu pozink. oceli, atd.

- poradenství, návrh systémů povrchových úprav, kontrolu jakosti včetně předávacích protokolů a záruk na provedené dílo

Veškeré povrchové úpravy provádíme jak na montážních pracovištích, tak ve vlastních temperovaných prostorách (4 x 1000 m2).


Tryskání

- tříděným sušeným křemičitým pískem, struskou, ocelovou drtí atd.

Metalizace

- žárová metalizace-šopování; Zn, Al, Cu, Bronz, Mosaz, Zinacor, atd.

Nátěry

- zahraniční i tuzemské nátěrové hmoty (Hempel, Jotun, Rembrandtin, aj.). V případě požadavku zákazníka jsme schopni pracovat i s jinými nátěrovými hmotami.

Manipulace s materiálem je u nás zajištěna vysokozdvižnými vozíky, případně jeřábem. V halách používáme nízkozdvižná zařízení do 3,5 t.

Vzhledem k rozmanitosti poptávky nabízíme ceny konkrétně dle plošných tříd materiálu a dle požadavku na korozní odolnost. Spolupracujeme s našimi hlavními dodavateli nátěrových hmot a jejich pracovníci nám provádějí materiálovou a cenovou kalkulaci na konkrétní požadavek nátěrového systému.